1. Điều kiện về bảo hành

Sản phẩm được chúng tôi bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Còn thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm)

– Khách hàng có đủ cả hóa đơn bán hàng của Hangxachtaychobe, phiếu bảo hành, tem bảo hành theo quy định của từng Nhà sản xuất.

  1. Nơi nhận bảo hành

hangxachtaychobe.com nhận sản phẩm cần bảo hành của khách: Khách hàng chuyển sản phẩm cần bảo hành đến cửa hàng Hangxachtaychobe. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành của nhà sản xuất. Sau khi sản phẩm được bảo hành, Hangxachtaychobe sẽ thông báo cho khách hàng đên nhận lại sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Hangxachtaychobe.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện việc bảo hành như phí vận chuyển, thay thế linh kiện v.v… sẽ do khách hàng chi trả.

Khách hàng gửi trực tiếp sản phẩm cần bảo hành đến các trung tâm bảo hành của nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành và thông báo kết quả cho khách hàng.

  1. Các trường hợp không được bảo hành

– Các sản phẩm không có phiếu bảo hành của nhà sản xuất.

– Sản phẩm hết thời gian bảo hành

– Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ các thông tin cơ bản. Các thông tin trên sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bảo hành.

– Mất Phiếu (sổ) bảo hành, tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả tem bảo hành gốc).